Sending
User Review
5 (1 vote)

Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” vine cu soluții inovatoare în rezolvarea problemelor din domeniul dreptului muncii.

avocat dreptul muncii gherasim andrei

Cu o experiență consistentă în rezolvarea litigiilor și situațiilor în materia relațiilor de muncă, Cabinetul nostru vă sprijină și vă susține în efectuarea demersurilor pentru menținerea sau restabilirea legalității și respectării drepturilor și intereselor dumneavoastră.

Cunoaștem că relația de muncă dintre dumneavoastră și angajator/salariat este o componentă foarte importantă și de aceea ne oferim întreaga resursă pentru a vă asigura succesul în demersul efectuat.

Avem experiență bogată în tranșarea litigiilor/disputelor privind încheierea, executarea, modificarea (detașarea, delegarea, transferul), suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, cunoscut fiind că pe parcursul derulării raportului de muncă pot interveni modificări care ridică probleme de interpretare și, de multe ori, de limitare a drepturilor și/sau obligațiilor părților contractuale.

Deoarece o componentă sensibilă o presupune, în special, încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, prin intermediul concedierii, sancționării disciplinare sau chiar de drept, vă putem consilia în vederea identificării situațiilor de nelegalitate, a abuzurilor și a măsurilor ce pot fi luate pentru a restabili legalitatea raportului de muncă, incluzând aici și repararea integrală a prejudiciilor suferite.

Datorită evoluției alerte a tehnologiilor de lucru și a calificărilor profesionale necesare desfășurării activității de către salariați, pentru asigurarea stabilității forței de muncă s-a impus tot mai mult negocierea și asumarea unor clauze specifice în contractele individuale de muncă (ex: clauza de confidențialitate, fidelitate, neconcurență, formare profesională, mobilitate etc.), prin care se acordă drepturi, respectiv se asumă obligații suplimentare importante care necesită o atenție sporită pentru a evita eventuale răspunderi. Pentru a vă asigura că negocierea unor astfel de clauze se situează în limitele legii, că nu se creează un raport de disproporționalitate între drepturile și obligațiile părților și, mai ales, nu se asumă obligații financiare nelegale sau abuzive, suntem în măsură să vă acordăm consiliere în negocierea și revizuirea acestor clauze specifice. În această materie își găsește pe deplin aplicabilitatea proverbul străvechi care spune că ”paza bună trece primejdia rea!”. Cu toate acestea, în situația în care aceste clauze nu au fost respectate de angajator/fostul angajator al dumneavoastră, vă putem consilia și uza de pârghii legale specifice pentru restabilirea situației de normalitate.

Cunoscând că timpul de muncă și de odihnă și, mai ales, salarizarea (inclusiv plata pentru munca suplimentară, în sărbători legale sau în week-end) este o componentă esențială pentru orice salariat, vă asigurăm suportul nostru pentru respectarea legii în privința stabilirii programului de lucru și remunerarea muncii prestate și a celorlalte drepturi ale dumneavoastră stabilite prin lege, proceduri interne, contracte individuale și colective de muncă sau alte acte interne.

Nu pot fi neglijate nici concediile anuale sau periodice de care poate beneficia salariatul în temeiul legii (odihnă, maternitate, creștere copil, formare profesională, fără plată, pentru studii, adopție, etc.) sau a clauzelor negociate. Suntem la dispoziția dumneavoastră și pentru analiza legalității acordării acestor drepturi.

În continuare, formarea profesională la inițiativa angajatorului sau a salariatului constituie un aspect de care trebuie ținut cont, deoarece consecințele unor clauze asumate de către părți pot crea divergențe și chiar veritabile litigii pentru respectarea acestora. Cabinetul nostru asigură servicii de consultanță și reprezentare și în astfel de probleme.

Pentru că și sistemul de pensii și asigurări sociale reprezintă o componentă care în ultimul timp a născut numeroase probleme de recunoaștere a drepturilor (stagii de vechime în muncă, venituri realizate, grupe de muncă, etc.), vă putem oferi servicii de asistență și reprezentare atât în fața instituțiilor și autorităților competente (Case de pensii, Agenția pentru Prestații Sociale și altele), cât și a instanțelor de judecată pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră.

Vă putem fi de ajutor și în probleme ce țin de Legea dialogului social nr. 62/2011, prin servicii de asistență și consultanță în înființarea de organizații sindicale, negociere contracte colective de muncă, acorduri colective, redactare Regulamente de ordine interioară, Regulamente de organizare și funcționare, Contracte colective de muncă și altele asemenea.

Scopul nostru este să asigurăm servicii profesionale de calitate menite să asigure succesul dumneavoastră!

Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”

Adresa: Strada Ștefan Octavian Iosif, nr. 2, bl. M51, sc. 1, ap. 2, parter, București 031031

https://lex-avocatura.ro/
telefon: 0756232614