Sending
User Review
5 (2 votes)

avocat drept penal Bucuresti

Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” vă oferă servicii juridice complete pentru actualizarea și implementarea regulilor și cerințelor impuse de Regulamentul 2016/679 (G.D.P.R.), astfel încât să evitați aplicarea de sancțiuni din partea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Este important pentru afacerea dumneavoastră să respectați cerințele minime în materia prelucrării, stocării și circulației datelor cu caracter personal, indiferent de destinația acestora, de scopul și temeiul prelucrării.

avocat implementare gdpr

Chiar dacă sunteți angajator, societate comercială cu scop lucrativ, societate de vânzări on-line, societate de amanet, service auto, instituție bancară, PFA sau altă astfel de entitate, indiferent de vomulul activității și de schema de personal, este obligatoriu să respectați cerințele minime impuse de Regulamentul GDPR cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în desfășurarea activității curente.

Aceste date pot fi colectate de la furnizorii dumneavoastră (de materii prime, utilități etc.), de la salariați, colaboratori, asociați/acționari, administratori, clienți etc. și trebuie respectate condițiile de temei, scop și durată de prelucrare, astfel încât, în situațiile în care este necesară obținerea consimțământului pentru anumite categorii de date, acesta să fie obținut în condiții legale.

Suntem în măsură să răspundem cerințelor dumneavoastră pentru respectarea Regulamentului, prin identificarea corectă a scopurilor și a temeiurilor de prelucrare a datelor personale pentru

fiecare operațiune de prelucrare în parte, prin redactarea și implementarea de proceduri particularizate de prelucrare a datelor cu caracter personal, de politici ale măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal, de politici de răspuns la incidente de securitate,  registre ale operațiunilor de prelucrare, registre de cartografiere a datelor personale, prin auditarea politicilor/procedurilor privind datele cu caracter personal și asigurarea unei mentenanțe corespunzătoare la intervale rezonabile de timp etc.

Cabinetul nostru asigură servicii de redactare și actualizare documente interne conform cerințelor GDPR: regulamente interne, contracte de muncă, fișe de post, contracte colective de muncă, desemnare responsabil pentru protecția datelor personale, redactare note de informare privind protecția și circulația datelor personale către asociați/acționari, administratori, candidați, salariați, clienți/furnizori persoane fizice și juridice, inclusiv note de informare cu privire la supravegherea și monitorizarea audio-video, acorduri de confidențialitate cu salariați, după caz.

În urma discuțiilor cu reprezentanții dumneavoastră, întocmim și acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, declarații și formulare de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale, în cazurile prevăzute de lege, punem la dispoziție formular de exercitare a drepturilor cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, formular cu întrebări pentru asigurarea garanțiilor minime de către partenerii contractuali privind respectarea unor cerințe minime în privința garanțiilor ce sunt acordate cu privire la datele prelucrate, pentru site-uri web, redactare și actualizare politici de confidențialitate și de utilizare cookie.

În plus, suntem în măsură să oferim: consiliere în cazul incidenței controalelor derulate de către Autoritate; furnizare de răspunsuri/puncte de vedere argumentate în cazul în care acestea

sunt solicitate de către Autoritate; contestare sancțiuni contravenționale aplicate de către A.N.S.P.D.C.P. etc.

În relația cu clienții noștri ne recomandă profesionalismul și calitatea ridicată a serviciilor oferite!

Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”

Adresa: Strada Ștefan Octavian Iosif, nr. 2, bl. M51, sc. 1, ap. 2, parter, București 031031

https://lex-avocatura.ro/
telefon: 0756232614