Sending
User Review
5 (1 vote)

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Raporturile juridice civile pot fi:

  • patrimoniale (cele mai multe) și
  • nepatrimoniale.

Dreptul Civil provine din limba latină, din latinescul “jus civile” care reprezenta dreptul propriu al poporului roman și care era aplicabil doar cetățenilor romani. (De la Wikipedia, enciclopedia liberă)

Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” vine cu soluții inovatoare în rezolvarea problemelor din domeniul juridic de drept civil.

Cu o experiență semnificativă în rezolvarea litigiilor și problemelor în materie civilă, echipa noastră este în măsură să vă consilieze și să vă sprijine în rezolvarea unei palete extinse de probleme.

Asigurăm servicii de negociere, adaptare, revizuire de clauze din contracte civile și comerciale, tranzacții, simulație, rezoluțiune și reziliere – vânzare-cumpărare, împrumut, comodat, închiriere, schimb, mandat, arendare, donație, antrepriză, depozit, rentă viageră, amanet, întreținere ș.a.; în materia răspunderii civile contractuale și delictuale, măsuri asigurătorii ș.a.

La solicitarea dumneavoastră, oferim servicii juridice de asistență și reprezentare pentru recuperarea creanțelor de la debitorii rău-platnici, precum și în demersuri prin care se urmărește partajarea unor bunuri.

În cadrul litigiilor declanșate pe rolul instanțelor de judecată sau a celor ce se urmărește a fi demarate, oferim asistență și reprezentare pentru întocmirea oricăror acte de procedură necesare derulării și soluționării unui proces: cerere de chemare în judecată, întâmpinare, răspuns la întâmpinare, cereri de intervenție, cereri adiționale sau incidentale, interogatoriu, note scrise, concluzii scrise, memorii, precizări etc., declarare și susținere căi de atac ordinare și extraordinare (apel, recurs, contestație în anulare, revizuire), inclusiv în faza executării silite (contestații la executare, anulare, suspendare și întoarcere executare silită).

Deoarece atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi dreptul de proprietate este un drept ce trebuie exercitat și protejat în limitele legii, oferim asistență și reprezentare în litigii privind protejarea dreptului de proprietate și a drepturilor derivate din acesta: uz, uzufruct, abitație, grănițuire, uzucapiune, accesiune, posesie, servitute, exproprieri, revendicări, ieșire din indiviziune, recuperare măsuri compensatorii în temeiul Legii nr. 165/2013 ș.a.

Vă putem sprijini și în materie de sucesiuni/moșteniri, prin acțiuni care vizează stabilirea calității de moștenitor, a cotelor succesorale și a bunurilor din masa succesorală, anularea certificatului de moștenitor, partajul bunurilor succesorale, executări testamentare, reducțiunea liberalităților excesive și altele.

Avocat divort Bucuresti
Și în materia problemelor de familie și de stare civilă vă putem acorda ajutorul nostru.
Avocat drept civil Andrei Gheorghe GherasimSuntem în măsură să vă consiliem și să vă reprezentăm în desfacerea căsătoriei prin divorț, partajul bunurilor comune, încredințarea, stabilirea domiciliului minorului și a obligațiilor parentale, stabilirea programului de vizitare pentru minor, stabilirea obligației de întreținere în favoarea soțului și/sau a minorului, exercitarea autorității părintești, stabilirea paternității și tăgada paternității, recunoașterea copilului din afara căsătoriei, modificări în registrul de stare civilă, punere sub interdicție, recunoașterea hotărârilor străine de stare civilă pe teritoriul României, obținerea ordinului de protecție împotriva soțului/partenerului de viață, obținerea unei declararea dispariției/a morții unei persoane și în privința adopțiilor.

Misiunea noastră este să asigurăm servicii profesionale de calitate care au ca rezultat succesul dumneavoastră!

Ai putea fi interesat si de articolul urmator: Avocat drept administrativ și fiscal in Bucuresti.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.